Magyar Tudományos Akadémia Termoanalitikai Munkabizottsága

A munkabizottsági titkár címe:

MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17

Telefon: 438 1148,  Fax:438 1147,  E-mail:

Budapest, 2005. november 17.

BESZÁMOLÓ AZ MTA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGÁNAK
2005. ÉVI MUNKÁJÁRÓL.

Munkabizottsági ülések:

1.  2005. május 2: Munkabizottsági ülés 6 szakmai előadással.  Résztvevők száma:  24.  Helyszín:  BME.

2.  2005. szept. 14:  A munkabizottság újjáalakuló ülése, melyet Mészáros Erika PhD munkájának bemutatása és vitája követett (elővédés 2 felkért bírálóval).  A munkabizottság 26 taggal alakult meg.  Az elnök személyére személyesen vagy levélben húszan szavaztak.  A szakmai programon 23-an vettek részt.  Helyszín:  MTA Kémiai Kutatóközpont.

3.  2005. dec. 6: Munkabizottságunk, valamint a
     BME Általános és Analitikai Kémiai Tszk,
     a Journal of Thermal Analysis és
     a Magyar Kémikusok Egyesülete Termoanalitikai Szakcsoportja
emlékülést tart Paulik Ferenc tiszteletére az MTA felolvasó termében.  Tervezett  program:  megemlékezések valamint szakmai előadások.

Nemzetközi kapcsolatok:

Paulik Ferenc az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) tiszteletbeli tagja volt.  Ugyanennek a szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer).  Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry,  Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György.  Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) titkára Pokol György, Liptay György pedig a bizottság tagja.  Továbbra is hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot, melyet a Springer Science+Business Media B.V. az Akadémiai Kiadóval közösen ad ki.  (Főszerkesztő:  Simon Judit, szerkesztő:  Novák Csaba, tanácsadó-szerkesztő Liptay György.).  Az ICTAC News magyarországi levelezője Novák Csaba.

Az egyes kutatóhelyek nagyszámú két- és többoldalú nemzetközi együttműködésben vesznek részt, melyek felsorolása kívül esik e beszámoló keretein.

A szakterület helyzetéről, eredményeiről, perspektíváiról külön mellékletben számolunk be.

 

Dr. Várhegyi Gábor    
a munkabizottság titkára


 

Budapest, 2005. nov. 17.

 

AZ MTA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 2006. ÉVI MUNKATERVE

 

       Az év során két munkabizottsági ülést tervezünk.  Több Ph.D. védés várható szakterületünkön.  Az év során két, számunkra fontos nemzetközi konferencia kerül megrendezésre:

17th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, Budapest, május 21-26.  Munkabizottságunk tagja közül ketten vesznek részt a szervező bizottságban: Jakab Emma mint titkár, és Várhegyi Gábor, mint tag.

9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry - ESTAC 9, Krakkó, Augusztus.  Magyar részről Liptay György vesz részt a konferenciát előkészítő tudományos bizottságban.

 

 

 

 

Dr. Liptay György
a munkabizottság elnöke

 

 

Dr. Várhegyi Gábor
a munkabizottság
titkára