MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

A munkabizottsági titkár címe: MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.
Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17

Telefon: 438 1148,  Fax:438 1147,  E-mail:

 

MUNKABIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ, 2007.

Termoanalitikai Munkabizottság

STATISZTIKAI ADATOK

Ülések száma: 1 (34 résztvevővel)

Ebből előadói ülés: 1

Külföldi előadók: 1 (munkabizottságunk tagja)

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: 1

Sopronban, a Centenáriumi Vegyészkonferencia keretén belül került megszervezésre szakterületünkön a visegrádi országok termoanailitkai konferenciája, melynek szervezésében munkabizottságunk tagjai vettek részt:

1st joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference

dedicated to the 40th anniversary of the foundation of the Thermoanalytical Branch of the Hungarian Chemical Society

Ezen 21 termoanalitikai tárgyú előadás hangzott el.  Az előadások nagy száma miatt nem tartottunk az év második felében munkabizottsági előadói ülést.

PhD Elővédés: 1

PhD védés: 3

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Munkabizottságunk körkérdésére 42 olyan termoanalitikai közlemény adatai érkeztek be, melyek rangos nemzetközi folyóiratokban az idén jelentek meg ill. kerültek elfogadásra.

Ezek közül egy foglalkozott a termoanalitikával magával:  a mérési eredmények reakciókinetikai modellezésének céljait és módját tárgyalta. A többi publikáció az alkalmazási körök igen széles skáláját ívelte át, a geológiától az orvosi diagnosztikáig.  Úgy látjuk, hogy ezek a publikációk mind értékes, új eredményeket tartalmaznak.  Az alkalmazási körök széles skálája miatt viszont nem tudjuk őket rangsorolni, így nem áll módunkban a kért 2-3 legjobb munkát megadni.  Ezért csak a publikációk száma szerint említünk három kutatócsoportot:

A BME Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékéről összesen 13 közlemény adatai érkeztek be.  Ezek közül Pokol György 11, Madarász János pedig 8 publikációban volt szerző.

Az MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében működő Hőbomlási Folyamatok Csoporttól 12 közlemény adatai érkeztek be.  Ezek közül Mészáros Erika 9, Pekkerné Jakab Emma és Várhegyi Gábor pedig 6-6 publikációban volt szerző.

A Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának Biofizikai Intézetéből Lőrinczy Dénes és munkatársai 7 közleményről számoltak be.

 

 

A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE

Szakterületünkön sikeres kutatócsoportok működnek Budapesten, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.  (A felsorolás abc sorrendben történt).  Emellett a termikus analízis több más csoport munkájában is jelentős szerepet játszik, amint az előző évi, részletesebb beszámolónkból is kitűnik.  Az iparban gyártmányfejlesztéshez és minőség-ellenőrzéshez használják a termoanalitikai módszereket.  Az iparban dolgozó kollégák általában nem kapnak publikálási engedélyt. Azonban előző évi beszámolónkhoz képest kedvező változás, hogy a Richter Gedeon Nyrt. Hatóanyag Morfológiai Osztályán folyó munkáról részletes beszámolót kaptunk, emellett előadásokat is hallottunk, valamint rangos nemzetközi folyóiratban megjelent publikációjukról is tudomásunk van.

Hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot.  Ennek impakt faktora látványosan növekedett (már harmadik éve 1.4 fölött van), a nyomtatott verzió terjedelmét pedig tavaly a Springer Kiadó évi 3600 oldalra emelte. A folyóirat főszerkesztője  Simon Judit, szerkesztői Novák Csaba és Menyhárd Alfréd, tanácsadó-szerkesztője pedig Liptay György.

Emellett említésre érdemes az is, hogy a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis c. Elsevier folyóirat két szerkesztőjéből az egyik hazai szakember (Blazsó Marianne).  Ez a folyóirat olyan termoanalitikai cikkeket is közöl jelentős számban, amelyek pirolízis folyamatok tisztázását, ill. pirolízis folyamatok leírására alkalmas reakciókinetika modellek/eljárások kidolgozását vagy igazolását tűzik ki célul.

A kockázati tényezőkre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban a következő két problémát szeretnénk megemlíteni:

A földtudományok területén, ahol a hazai kutatók igen jelentős termoanalitikai sikereket értek el, Szöőr Gyula elhunyt, Földvári Mária pedig már nyugállományban van.  Úgy látjuk, hogy még nincs meg a megfelelő szakmai és műszeres utánpótlás, így félő, hogy ez a fontos terület a jövőben nem produkálja majd az eddigi magas színvonalú eredményeket.  (Bár az idén Földvári Máriától még 3 értékes, nemzetközi szakirodalomban megjelenő közleményről kaptunk adatokat.)

Munkabizottságunknak határon kívüli, szerbiai tagja is van, Mészáros Szécsényi Katalin, az Újvidéki Egyetem professzora.  Idén 5 értékes, magas színvonalú közleményről és nagy értékű műszerbeszerzésről számolt be.  Azonban hazánk belépése a Schengeni Övezetbe komoly problémákat vet fel az Újvidéki Egyetemen dolgozó kollégákkal való együttműködés szempontjából.  Félő, hogy a jövőben az Újvidéki Egyetemmel való rendszeres tudományos együttműködés is, és a többi EU-n kívüli egyetemmel való kapcsolat is ellehetetlenül.

 

KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL

Az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer).  Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry,  Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György.  Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) titkára Pokol György, Liptay György pedig a bizottság tagja.  Az ICTAC News magyarországi levelezője Novák Csaba.  A hazánkban szerkesztett két nemzetközi folyóiratról az előző pontban számoltunk be,

A Magyar Kémikusok Egyesületében Liptay György alelnök, Novák Csaba és ifj. Regdon Géza pedig a Termoanalitikai Szakcsoport elnöke, ill. titkára.

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Szakterületünkön több fiatal, PhD hallgató dolgozik.  Idén hárman védték meg PhD munkájukat, azóta mind a hárman munkabizottságunk teljes jogú tagjai.  Nevük (abc sorrendben):

Dr. Éhen Zsuzsanna (Richter Gedeon Nyrt.)
Dr. Menyhárd Alfréd (BME)
Dr. Orgoványi Judit (ELTE)

 

EGYÉB MUNKABIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG

2005. vége óta munkabizottságunknak honlapja van: http://www.termoanalitika.net/ .

Ezen munkabizottságunk szakmai beszámolói és eseményei mellett fényképek, és tudománytörténeti érdekességű visszaemlékezések is találhatók.