A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

Honlap: www.termoanalitika.net.

A munkabizottság elnöke: Várhegyi Gábor, MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17. Telefon: 438 1148, Fax:438 1147, e-mail: varhegyichemres.hu.

A munkabizottság titkára: Kállay-Menyhárd Alfréd, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, 1111 Bp. Műegyetem rkp. 3., H épület, Levélcím: Budapest 1521. Telefon: 463 3477, fax: 463 3474, e-mail: amenyhardmail.bme.hu

 

 

MUNKABIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ, 2009.

Termoanalitikai Munkabizottság

 

STATISZTIKAI ADATOK

 

Ülések száma: 2

Ebből az első áprilisban volt 17 fő részvételével, a második pedig december 10-én lesz. (Fentiekből előadói ülés: 2, külföldi előadók száma: 1)

PhD elővédés a munkabizottság bevonásával: 2

PhD védés munkabizottsági témavezetőkkel, ill. konzulensekkel: 3

Munkabizottságunknak jelenleg 32 tagja van.  További 43 kollégának küldünk rendszeresen értesítést üléseinkéről, rendezvényeinkről.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Az előző években részletes szakmai összefoglalókat adtunk zárójelentéseinkben.  Idén is nagyszámú közleményt jelentettek meg hazai szerzők rangos nemzetközi folyóiratokban.  Az alkalmazási körök széles skálája miatt viszont nehéz ezeket rangsorolni, és a két 2-3 legjobb munkát kiemelni.

Ugyancsak az előző évben számoltunk be két munkabizottsági tagtársunk rangos külföldi elismeréséről.

Munkabizottságunk tagjai és meghívottjai aktívan vettek részt a Zakopanéban rendezett 2. Cseh - Lengyel - Magyar - Szlovák termoanalitikai konferencián. 1 plenáris előadást és 6 további előadást tartottak, valamint 2 posztert is bemutattak.  A magyar szakmai részvétel 10 fő fölött volt (ez is volt az oka annak, hogy utána ősszel nem tartottunk munkabizottsági ülést).

Mostanában a szakfolyóiratok többsége közli a legidézettebb közlemények listáját.  Megemlítjük, hogy az American Chemical Society egyik lapjában, az Industrial and Engineering Research címűben a nagyjából 20 000 eddig megjelent közlemény közül jelenleg a 10. helyen áll idézettség szerint munkabizottságunk egyik tagjának közleménye, mind az eddig összesen elért idézetek számát tekintve, mind pedig az utolsó három évben kapott idézetek szerint.  (A szóban forgó cikk nagyobbrészt termoanalitikai vizsgálatokról szól.)

A közlemény adatai:

M. J. Antal, Jr., G. Várhegyi:  Cellulose pyrolysis kinetics: The current state of knowledge.  Ind. Eng. Chem. Res., 34 (1995) 703-717.  doi: 10.1021/ie00042a001

Az idézetségi rangsor elérhetősége „all time” és „last 3 years” alapon:

http://pubs.acs.org/action/showMostCitedArticles?topArticlesType=sinceInception&journalCode=iecred

http://pubs.acs.org/action/showMostCitedArticles?topArticlesType=recent&journalCode=iecred

 

A tudományterület 2009-ben elért legjelentősebb fejlesztési, innovációs eredményeinek rövid bemutatása:

A termikus analízis elősegíti az ipari fejlesztést és innovációt, de értelemszerűen az ipari fejlesztés és innováció csak nagyobb, multidiszciplináris teamekben folyhat, amelyben a termikus analízis csak az egyik eszköz.  Kimondottan ipari, ill. ipar számára végzett kutatásokról az alábbi témakörben hallottunk (ill. decemberben majd hallunk) az idén előadásokat üléseinken, a fent említett konferencián, valamint Nagyné Bereczki Laura PhD védésén és Német Zoltán PhD elővédésén:

(1) Gyógyszergyártási és fejlesztési problémák megoldása  (Richter Gedeon NyRT,  BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, valamint  SzTE, Gyógyszertechnológiai Intézet)

(2) Különböző világítótestekhez tartozó anyagok fejlesztése vizsgálata (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

(3) Műanyagipari technológiák fejlesztése és gazdaságosabbá tétele (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék valamint TVK Rt)

(4) Hőbomlási és égéskinetikai vizsgálatok (MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet)

 

 

A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE

Szakterületünkön sikeres kutatócsoportok működnek Budapesten, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.  (A felsorolás abc sorrendben történt).  Emellett a termikus analízis több más csoport munkájában is jelentős szerepet játszik. Ennek következtében kutatócsoportokat igyekszünk minél szélesebb körben bevonni a tudományos közéletbe. Decemberi ülésünk az első rendezvénye annak az üléssorozatnak, amely célja a termoanalitikával foglalkozó kutatók, ipari csoportok és műszergyártó cégek információáramlásának elősegítése. Terveink szerint a jövőben is folytatjuk ezt a tevékenységet.

Hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot. A 2008-ban közölt impakt faktor jelenleg 1,63. A folyóirat főszerkesztője változatlanul Simon Judit, szerkesztői Novák Csaba és Menyhárd Alfréd, tanácsadó-szerkesztője pedig Liptay György. Mind a négyen munkabizottságunk tagjai.

Emellett említésre érdemes az is, hogy a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis c. Elsevier folyóirat két szerkesztőjéből az egyik hazai szakember (Blazsó Marianne).  Ez a folyóirat is sok termoanalitikai cikket közöl.

Munkabizottságunknak határon kívüli, szerbiai tagja is van, Mészáros Szécsényi Katalin, az Újvidéki Egyetem professzora.

 

KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL

Az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer). Az ICTAC nemzeti reprezentánsa Kristóf János. Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry, Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György. Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) magyar reprezentánsa Liptay György. Mindnyájan munkabizottságunk tagjai.

A hazánkban szerkesztett két nemzetközi folyóiratról az előző pontban számoltunk be.

 

 

Budapest, 2009. nov. 20.

 

Kállay-Menyhárd Alfréd
a munkabizottság titkára

 

Várhegyi Gábor
a munkabizottság elnöke