Mária Földvári:

Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice

Occasional Papers of Geological Institute of Hungary, Volume 213. pp. 180, Budapest 2011.

Click here for an English review

Címlap megtekintése

A könyv a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat támogatási pályázatának segítségével jelent meg

 

Szerző a munkássága során 23000 geológiai mintát vizsgált régi típusú derivatográph-al és 7000 mintát a derivatograph komputerizált változatával. A nagyszámú mintán végzett tapasztalatok alapján kidolgozta a termogravimetriai bomlási folyamatok rendszerezését, ezen belül önállóan az ásványokban lévő víztípusok termoanalitikai rendszerét, valamint a termikus bomlási folyamatok elektronegativitási alapon történő rendszerezését, melyek lehetővé teszik, hogy az ásványok finger-print jellegű meghatározása helyett, a reakciók törvényszerűségei alapján rendszerezze az ásványokat.

 

A könyv főbb egységei:

 

Termoanalitikai alapfogalmak: technikák, vizsgálati körülmények, termoanalitikai paraméterek, nomenklatura, kalibráció, terrmoanalitikai görbéket befolyásoló tényezők, standardizáció)

 

Termoanalitikai vizsgálati technikák: mennyiségi meghatározások a tömegváltozás alapján, derivált termogravimetria, második deriváltak, quazi-izoterm-quazi-izobar méréstechnika, kapcsolt szimultán technikák (EGA elemzések) korrigált bomlási hőmérséklet, reakciókinetikai mérések  

 

A tömegveszteséggel járó termikus bomlási folyamatok rendszere:

a.) víztípusok rendszerezése, ezen belül különösen az agyagásványokban megjelenő vizek tulajdonságainak részletes tárgyalása

b.) termikus bomlási folyamatok rendszerezése (hidroxidok, karbonátok, szulfátok stb.)

 

114 ásvány 148 termogravimetriai görbéje és értelmezése stöchiometriai reakció egyenletekkel és ezeken alapuló számításokkal:

 

Földtani alkalmazási példák

 

Fejezetenként gazdag irodalom.

 

A könyv összesen 220 ábrát, 74 táblázatot és 1195 irodalmi hivatkozást tartalmaz. A kézirat 2005-ben lett lezárva.

 

Megvásárolható a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárában nyitvatartási

időben naponta 9-15 óráig. Ára: 2000 Ft. (postaköltség 3000 Ft)

A MÁFI címe: XIV. Stefánia út 14.

 

A könyvtár elérhetősége:

Tel.: 06 1 251 2678

email: librarymafi.hu