MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

A munkabizottsági titkár címe: MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17

Telefon: 438-1148,  Fax:438-1147,  E-mail:  

 

 

MEGHÍVÓ

Az MTA Termoanalitikai Munkabizottsága,
 a BME Általános és Analitikai Kémiai Tszk,
 a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 és az MKE Termoanalitikai Szakcsoportja

emlékülést tart Paulik Ferenc tiszteletére az MTA felolvasó termében, dec. 6-án, 2 órakor.

Program:

MEGEMLÉKEZÉSEK

Liptay György, MTA Termoanalitikai Munkabizottság

Gál Sándor, BME Általános és Analitikai Kémiai Tszk

Simon Judit, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Novák Csaba, MKE Termoanalitikai Szakcsoport

Mészáros Szécsényi Katalin, Újvidéki Egyetem

SZAKMAI ELŐADÁSOK:

Pokol György, Madarász János, Marthi Katalin, Novák Csaba, Sztatisz Janisz , Gál Sándor (BME Általános és Analitikai Kémiai Tszk): Fémkomplexek és szupramolekuláris  vegyületek vizsgálata szimultán és kapcsolt termoanalitikai módszerekkel.

Kristóf János (Veszprémi Egyetem Analitikai Kémiai Tszk): Nem-konvencionális termoanalitikai vizsgálatok Derivatográffal.

Földvári Mária (Magyar Állami Földtani Intézet): Termoanalízis alkalmazása radioaktív hulladéklerakók földtani kutatása során.

Lauri Niinistö (Helsinki University of Technology):  a címet később adjuk meg.

 

 

Dr. Liptay György
a munkabizottság elnöke

 

 

Dr. Várhegyi Gábor
a munkabizottság
titkára