MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

A munkabizottsági titkár címe: MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17

Telefon: 438-4140,  Fax:325-7892,  E-mail:  Otthoni tel. 246 1894

 

 

MEGHÍVÓ A TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE

Időpont:     2006. április 13., csütörtök, 10:00.

Helyszín:    SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, V. tanterem

                 Szeged, Eötvös utca 6.

PROGRAM:

SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék előadásai:

     1.    Kukovecz Ákos, Kónya Zoltán, Kiricsi Imre: Szén nanocsövek felületének módosítása hőkezeléssel.

     2.    Kónya Zoltán, Meretei Edit, Kiricsi Imre: Templáteltávolítás mezopórusos anyagokból hőkezeléssel.

SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet előadásai:

     3.    Bajdik János, ifj. Regdon Géza, Hódi Klára: Termoanalitikai módszerek a filmképződés vizsgálatában.

     4.    ifj. Regdon Géza, Radócz Anikó, Bajdik János, Hódi Klára: Kísérlettervezés alkalmazása DSC mérések értékelésében.

SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék előadásai:

     5.    Czibulya Zsuzsanna, Sitkei Eszter és Labádi Imre: Imidazol fémkomplexeinek termikus vizsgálata.

     6.    Labádi Imre: Gyenge kölcsönhatások vizsgálata mikrokaloriméterrel.

Az előadások után büfé, majd az alábbi intézetekben a termoanalitikai műszerek megtekintése:

SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet

SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

SZTE Kolloidkémiai Tanszék

A részvételi szándékról visszajelzést kérünk április 10-ig e-mailben (geza.regdonpharm.u-szeged.hu), a büfével kapcsolatos előkészületek miatt.

 

Budapest, 2006. március 8.

 

    Dr. Várhegyi Gábor                              ifj. Dr. Regdon Géza                                   Dr. Liptay György
a munkabizottság titkára                            az ülés szervezője                               a munkabizottság elnöke