A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

Honlap: www.termoanalitika.net.  A munkabizottság elnöke: Várhegyi Gábor, MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17. Telefon: 438 1148, Fax:438 1147, e-mail:

A munkabizottság titkára: Kállay-Menyhárd Alfréd, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, 1111 Bp. Műegyetem rkp. 3., H épület, Levélcím: Budapest 1521. Telefon: 463-3477, fax: 463-3474, e-mail:

 

 

MEGHÍVÓ A TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait munkabizottságunk ülésére.

Időpont: 2008. november 26, szerda, 14:00 – kb. 16:00.

Hely: BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Könyvtára, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.

(Ch épület, földszint baloldala.)

PROGRAM:

35 évvel ezelőtt, november 30-án alakult meg munkabizottságunk a BME Ch épületében, az Analitikai Kémiai Tanszék könyvtárában.  Az alakuló ülésen Liptay György előadást tartott szakterületünk helyzetéről, fejlődési irányairól.  Előadása cikk formájában is megjelent. (Letölthető .)  Következő ülésünkön Liptay György vállalta ennek az előadásnak az újbóli megtartását azért, hogy utána kerekasztal megbeszélés formájában megbeszéljük az azóta elért eredményeket, valamint a most várható fejlődési irányokat, és mindezeket összevethessük az akkori értékeléssel. 

Fentieknek megfelelően a program:

1.  Liptay György:  A magyar termoanalitikai helyzete és a fejlődés várható iránya.  Az 1973. nov. 30-i előadás ismételt megtartása.

2.  Felkért hozzászólók észrevételei.  (Ezt a részt a meghívó végleges változatában még pontosítjuk.)

3.  Kerekasztal beszélgetés szakterületünk helyzetéről és jövőjéről.

Budapest, 2008. november 5.


Kállay-Menyhárd Alfréd                                                                Várhegyi Gábor 
 a munkabizottság titkára                                                      a munkabizottság elnöke