Az MTA Termoanalitikai Munkabizottság tagjai a 2012-2015 periódusban

a 2013. július 16-i állapot szerint

Teljes jogú tagok:

 

Név

foko-
zat

Munkahely/cím

1.               

Bozi János

PhD

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

beosztás: tudományos munkatárs

2.               

Dallos András

CSc

Pannon Egyetem Kémia Intézet

címe: 8200 Veszprém Egyetem u. 10.

beosztás: egyetemi docens

3.               

Földvari Mária

PhD

nyug. tud. osztályvezető

Magyar Állami Földtani Intézet

címe: 1143 Budapest Stefánia út 14.

4.               

Gábor Péterné

CSc

Ny. egy. docens

5.               

Horváth Erzsébet

DSc

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet

címe: 8201 Veszprém Pf. 158

Beosztás: egyetemi tanár

6.               

Holló Berta

PhD

University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, 

Novi Sad

Trg Dositeja Obradovića

Serbia 21000

Beosztás:  egy. adjunktus

7.               

Kállay-Menyhárd Alfréd

PhD

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

címe: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. H ép. I.

beosztás: Adjunktus

8.               

Koczka Béla

PhD

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

9.               

Kozma Dávid

DSc

 

10.           

Kristóf János

DSc

Pannon Egyetem Analitikai Kémia Tanszék

címe: 8201 Veszprém Pf. 158

Beosztás: egyetemi tanár

11.           

Kardos József

PhD

Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék.

Postai cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

Beosztás: egy. adjunktus

12.           

Lányi Báláné

CSc

ny. egy. docens

13.           

Liptay György

DSc

c. egyetemi tanár., BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

14.           

Madarász János

CSc

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

Beosztás: egy. docens

15.           

Marosi György

DSc

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., Beosztás: egy. tanár

16.           

Marthi Katalin

PhD

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

címe: 1111 Budapest Gellért tér 4.

17.           

Mészáros Erika

PhD

Teva Gyógyszergyár Zrt. Gödölló
TÁNCSICS U. 82

2100 GÖDÖLLŐ,

18.           

Mészáros Szécsényi Katalin

PhD

University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, 

Novi Sad

Trg Dositeja Obradovića

Serbia 21000

Beosztás:  egy. tanár

19.           

Nagyné László Krisztina

DSc

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

címe: 1111 Budapest Budafoki út 8.

Beosztás:  egy. tanár

20.           

Novák Csaba

CSc

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

21.           

Novákné Czégény Zsuzsanna

PhD

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

Beosztás: tud. osztályvezető, tud. főmunkatárs

22.           

Orgoványi Judit

PhD

Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10, Pf. 27.
1475

23.           

Pekkerné Jakab Emma

CSc

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

Beosztás: tud. főmunkatárs

24.           

Pintye-Hódi Klára

DSc

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet

címe: 6720 Szeged Eötvös u. 6.

Beosztás: egy. tanár

25.           

Pokol György

DSc

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

26.           

Regdon Géza, ifj.

PhD

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet

címe: 6720 Szeged Eötvös u. 6.

27.           

Simon Judit

CSc

J. Therm. Anal. főszerkesztője, Lexica Ltd.

28.           

Szabó Piroska

CSc

COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

1133 Budapest, Váci út 76., 3. emelet

29.           

Szilágyi Imre Miklós

PhD

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

30.           

Sztatisz Janisz

CSc

BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

1111 Budapest Szt. Gellért tér 4.

Beosztás: egy. docens

31.           

Vágvölgyi Veronika

PhD

EPCOS

Szombathely

32.           

Vargha Viktória

CSc

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

címe: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. H ép. I.

beosztás: ny. tudományos főmunkatárs

33.           

Várhegyi Gábor

DSc

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

beosztás: külső tanácsadó

34.           

Várhelyi Csaba, ifj.

PhD

Babes-Bolyai Tudományegyetem / Kémia Kar
Beosztás: egy. adjunktus

35.           

Wágner Zsófia

CSc

ny. főtanácsos,

 

 

Választott tagok:

 

Név

foko-
zat

Munkahely

1.               

Bán Margit

PhD

Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10, Pf. 27.
1475

2.               

Budai Lívia

PhD

Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet

Budapest, Hőgyes Endre út 7. 1092

beosztás: egyetemi tanársegéd

3.               

Győry Katalin (Katarína Győryová)

DSc

P. J. Šafárik University,
Department of Inorganic Chemistry
Moyzesova 11, 041 54 Košice

4.               

Havas Zsuzsanna

 

Tiszai Vegyi Kombinát NyRT

5.               

Janke Dénes

 

Richter Gedeon Nyrt
Budapest 10, Pf. 27.
1475

6.               

Sebestyén Zoltán

 

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

7.               

Tálas Etelka

 

(nyugállományban)

8.               

Trif László

 

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1025 Budapest Pusztaszeri út 59-67  (1525 Budapest Pf. 17)

9.               

Varga Péter Pál

 

Richter Gedeon Nyrt
Budapest 10, Pf. 27.
1475